وجود فلزات سنگین در منابع آب از مشکلات مهم زیست محیطی بسیاری از جوامع است. تاکنون روش های مختلفی برای حذف این فلزات مورد توجه قرار گرفته است که استفاده از جاذب های ارزان قیمت از جمله این روشها به شمار می‌رود. هدف از این مطالعه بررسی جلب فلزات سنگین مثل سرب و کادمیم بر روی پوست موز اصلاح شده بعنوان یک جاذب ارزان قیمت می باشد. روش بررسی: پوست موز با محلولهای NaOH (4/0 مول در لیتر) و HNO3 (4/0 مول در لیتر) و آب مقطر دوبار تقطیر به طور جداگانه اصلاح شد و قدرت جذب سطحی جاذبه‌ای تهیه شده با یکدیگر مقایسه شدند. آزمایشهای جذب سطحی در غلظتهای اولیه متفاوت یونهای سرب و کادمیم، pHها و دزهای مختلف جاذب انجام شد. ایزوترم‌های جذب یونهای فلزی بر روی جاذب های تهیه شده از پوست موز بر اساس آزمون مدل‌های ایزوترم لانگ میر، فروند لیچ و بت تعیین شدند.یافته ها: بهترین روش اصلاح برای جلب سرب اصلاح با محلول بازی و برای جذب کادمیم اصلاح با محلول اسیدی بود. حداکثر ظرفیت جلب سطحی سرب بر روی پوست موز اصلاح شده در محیط بازی 36 میلی گرم بر گرم و ظرفیت جذب سطحی کادمیم بر روی پوست موز اصلاح شده در محیط اسیدی ۱۶ میلی گرم بر گرم بود. آزمایش‌ها نشان داد که pH بهینه ۶ بود و با کاهش pH ظرفیت جذاب کاهش می یابد. نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده بهترین مدل ایزوترم جذب مدل فروند لیچ بود. مقایسه پارامترهای مدل‌های ایزوترم نشان داد که ظرفیت پوست موز اصلاح شده در جذب سرب بیشتر است ولی جذب کادمیم با قدرت بالاتری صورت می‌گیرد.

 

جهت دریافت متن کامل مقاله به قسمت شناسنامه مقاله مراجعه فرمائید.

شناسنامه مقاله

 

نویسندگان استان شهر استاد راهنما لینک دریافت
علی تاجیک خواری، امیرحسین عرب‌حلوایی، امیررضا قدیانی، ارشیا فروزان یزدانی تهران ورامین جناب آقای مهندس یوسف ناصرزاده

 

عضویت در خبرنامه

captcha

تماس با ما

آدرس: تهران ، میدان انقلاب ، تقاطع جمهوری و کارگر ، روبه روی بانک آینده ، ساختمان 110

تلفن: 66027586-021

تلفن تماس مستقیم: 09981179592(از ساعت 8.30 صبح لغایت 16)

ايميل: info@zangepajoohesh.ir

فكس : 66027586-021